Kontakt

 

Sídlo spoločnosti :
ENVING s.r.o., 089 01 Rakovčík 58, okr. Svidník
Organizačná zložka :
ENVING s.r.o., Jamnického 3, 841 05 Bratislava
 Identifikačné údaje :
Štatutárny orgán: RNDr. Iveta Mociková, CSc., konateľka

IČO: 36 446 688
DIČ: 2020010652
IČ DPH: SK 2020010652

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov: Odd. Sro, Vložka č. 10324/P

 Adresa pre daňové doklady :
ENVING s.r.o., P.O.BOX 71, 089 01 Rakovčík 58, okr. Svidník 
 Adresa poštového styku :
RNDr. Iveta Mociková, CSc., Jamnického 3, 841 05 Bratislava 
 KONTAKT :
RNDr. Iveta Mociková, CSc., Jamnického 3, 841 05 Bratislava 
mobil :  +421 0905 912887
mail : iveta.mocikova@centrum.sk, enving.sk@gmail.com