za posledné obdobie spoločnosť

ENVING s.r.o. realizovala študijné, projekčné a prieskumné práce z oblasti:

1. ťažba nerastov, zásahy do zemskej kôry,
2. líniové stavby, technická infraštruktúra,
3. odpadové hospodárstvo,
4. vodné hospodárstvo, energetika,
5. šport, rekreácia a cestovný ruch,
6. občianska a komerčná vybavenosť,
7. ľahký priemysel, výroba stavebných hmôt,
8. ťažký priemysel,
9. poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.

01