>>

Projekčné práce/prieskum

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yellow600X100_04_PROJEKT

Najvýznamnejšie referencie spoločnosti ENVING s.r.o. od nasledovných klientov a spolupracujúcich organizácií za posledné obdobie v poradí podľa roku spracovania:

pumerle-TYRK     POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (EIA) »
pumerle-TYRK     POSUDZOVANIE VPLYVOV STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE                    (SEA) »
pumerle-TYRK     MONITORING ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA »
pumerle-TYRK     ENVIRONMENTÁLNE ŠTÚDIE A ENVIRONMENTÁLNE PODKLADY PRE PROJEKTY STAVIEB »
pumerle-TYRK     HYDROGEOLOGICKÉ POSUDKY A PRIESKUM »
pumerle-TYRK     ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO »
pumerle-TYRK     INTEGROVANÁ PREVENCIA A KONTROLA ZNEČISŤOVANIA (IPKZ) »