ENVING s.r.o. realizovala študijné, projekčné a prieskumné práce z oblasti:
za posledné obdobie spoločnosť

ENVING s.r.o. realizovala študijné, projekčné a prieskumné práce z oblasti:

1. ťažba nerastov, zásahy do zemskej kôry, 2. líniové stavby, technická infraštruktúra, 3. odpadové hospodárstvo, 4. vodné hospodárstvo, energetika, 5. šport, rekreácia a cestovný ruch, 6. občianska a komerčná vybavenosť, 7. ľahký priemysel, výroba stavebných hmôt, 8. ťažký priemysel, 9. poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo. Continue reading »